Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi nguyễn nhất mai <Yến Vy>

 1. lưu Thu Hà's
  lưu Thu Hà's
  vg, e cám ơn chj đề cô giáo khối khác ra nên cô cũng chả cho ôn j
  21 Tháng năm 2018
 2. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  chú ý phần chuyên đề là được
  mai mấy giờ em thi
  21 Tháng năm 2018
 3. lưu Thu Hà's
  lưu Thu Hà's
  7h15' SÁNG MAI THI VĂN, 2H30' CHIỀU MAI THI TOÁN
  21 Tháng năm 2018
 4. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  văn thì chị chịu
  toán thì hỏi Lợi ý
  21 Tháng năm 2018
 5. lưu Thu Hà's
  21 Tháng năm 2018
 6. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  chú ý sức khỏe trước khi thi nha
  nghỉ sớm nhá
  21 Tháng năm 2018
-->