Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi lưu Thu Hà's

 1. Lê Phạm Kỳ Duyên
  Lê Phạm Kỳ Duyên
  Chị thi tốt nha !! ^^
  21 Tháng năm 2018
 2. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  cố gắng lên bạn!!! Mà bạn thi gì nhỉ??? :D
  21 Tháng năm 2018
 3. lưu Thu Hà's
  lưu Thu Hà's
  21 Tháng năm 2018
 4. lưu Thu Hà's
  21 Tháng năm 2018
 5. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  oh!!! Vậy cố lên nha!!! :D
  21 Tháng năm 2018
 6. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  ủa sao bọn chị k thấy báo j hết
  21 Tháng năm 2018
 7. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Thi tốt ha ^^
  21 Tháng năm 2018
 8. Đình Hải
  Đình Hải
  Thi tốt nhé cô gái
  21 Tháng năm 2018
 9. Beo1206
  Beo1206
  Thi tốt nhé chị ^^
  21 Tháng năm 2018
 10. lưu Thu Hà's
  lưu Thu Hà's
  21 Tháng năm 2018
 11. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>

  vậy là chị yên tâm rùi
  21 Tháng năm 2018
 12. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  sao thi vô lớp chọn sớm thế nhỉ??? :D
  21 Tháng năm 2018
 13. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  chịu
  cô hiệu trưởng sắp vậy
  thì đành chịu
  21 Tháng năm 2018
 14. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  chị với bạn kia cùng trường ạ??? :D
  21 Tháng năm 2018
 15. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  21 Tháng năm 2018
-->