Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Dương Nhii

 1. Thiên Thuận
  21 Tháng năm 2018
 2. Phạm Thúy Hằng
  Phạm Thúy Hằng
  mình luôn sẵn sàng :D
  21 Tháng năm 2018
 3. Dương Nhii
  Dương Nhii
  Nói chuyện gì bây giờ nhỉ ??
  23 Tháng năm 2018
 4. Phạm Thúy Hằng
  Phạm Thúy Hằng
  Bạn tên là gì? Học lớp mấy? Ở đâu? :D
  23 Tháng năm 2018
 5. Dương Nhii
  Dương Nhii
  Mình tên Dương, lớp 7, ở Quảng nINH
  25 Tháng năm 2018
-->