Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Chết vì Sinh

 1. hoa du
  hoa du
  21 Tháng năm 2018
 2. Chết vì Sinh
  Chết vì Sinh
  buồn vì chán về hiện tại
  21 Tháng năm 2018
 3. hoa du
  hoa du
  why?
  21 Tháng năm 2018
 4. Chết vì Sinh
  Chết vì Sinh
  thôi kcc i'm fine
  21 Tháng năm 2018
 5. Ocmaxcute
  Ocmaxcute
  haha đc 1200HMC rồi buồn gì nữa
  21 Tháng năm 2018
 6. hoa du
  hoa du
  đúng òi
  21 Tháng năm 2018
 7. Chết vì Sinh
  21 Tháng năm 2018
-->