Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bùi Thị Diệu Linh

 1. realjacker07
  realjacker07
  This is 9-1-1 emergency service. What would you like us to help?
  21 Tháng năm 2018
 2. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  No need to help? -_-
  21 Tháng năm 2018
 3. realjacker07
  realjacker07
  but i heard some austic noises??
  21 Tháng năm 2018
 4. Bùi Thị Diệu Linh
  22 Tháng năm 2018
 5. realjacker07
  realjacker07
  so autism
  22 Tháng năm 2018
 6. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  Ủa, tưởng a đi học :D
  22 Tháng năm 2018
 7. realjacker07
  realjacker07
  hôm nay bọn anh được nghỉ. mai tổng kết X họp phụ huynh rồi :))) "((((
  22 Tháng năm 2018
 8. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  Chuẩn bị được bome gank cảm giác thế nào nà a :))
  22 Tháng năm 2018
 9. realjacker07
  realjacker07
  không lo, điểm phẩy anh cao lắm :)) về nhà chỉ bị bạn bè chúng nó lao vào chửi thôi :))
  22 Tháng năm 2018
 10. realjacker07
  realjacker07
  ơ mà mình sinh năm 0000 mà, sao phải xoắn :))
  22 Tháng năm 2018
 11. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  Còn phê hơn cả bome gank :)))
  22 Tháng năm 2018
 12. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  2018 năm rồi nhỉ a :))
  22 Tháng năm 2018
 13. realjacker07
  realjacker07
  thôi kệ đi, họp quốc hội k ai quan tâm mà họp mấy cái cỏn con này làm như là họp hội đồng chiến tranh tối cao hay sao ấy :)))
  22 Tháng năm 2018
 14. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  Cái này như họp các bô lão ý :)) Họp xong các bô lão đồng loạt kêu "Đánh! Đánh! Đánh" :))
  22 Tháng năm 2018
 15. realjacker07
  realjacker07
  ơ thế họp hội đồng chiến tranh tối cao thật à :)) chuẩn bị tấn công Trân Châu Cảng nữa rồi :))
  22 Tháng năm 2018
 16. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  Đúng roài đóa :))
  22 Tháng năm 2018
 17. realjacker07
  realjacker07
  kết quả của trận đánh này: Đế quốc Nhật Bản giành thắng lợi chiến thuật;
  Hoa Kỳ tuyên chiến với Nhật Bản
  Đức Quốc xã và Phát xít Ý tuyên chiến với Hoa Kỳ.
  22 Tháng năm 2018
 18. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  :)) Không yêu hay yêu, yêu hay không yêu, không yêu nói một lời :))
  22 Tháng năm 2018
 19. realjacker07
  realjacker07
  Đế quốc Nhật Bản tuy giành thắng lợi chiến thuật nhưng lại thua một cách thảm hại trên các mặt trận khác. Họ chỉ đánh vào chiến hạm, tàu sân bay, tàu ngầm, máy bay.. mà quên mất kho nhiên liệu và các khu vực quan trọng hơn.
  22 Tháng năm 2018
 20. realjacker07
  realjacker07
  => Hoa Kỳ vẫn gượng lại mạnh mẽ sau trận chiến này một cách nhanh chóng và tuyên chiến với Nhật Bản => thất bại của Nhật trong chiến tranh tg II
  22 Tháng năm 2018
 21. Bùi Thị Diệu Linh
  22 Tháng năm 2018
 22. realjacker07
  realjacker07
  linh có 2 cái lưỡi :0
  22 Tháng năm 2018
 23. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  -_- *Căn* Cắn chết á -_-
  22 Tháng năm 2018
 24. realjacker07
  realjacker07
  lưỡi cắn làm sao đc :))
  22 Tháng năm 2018
 25. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  _-_ không cắn lưỡi cắn cái khác cơ :))
  22 Tháng năm 2018
 26. realjacker07
  realjacker07
  cắn gì
  22 Tháng năm 2018
 27. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  Cắn tay a á -_-
  22 Tháng năm 2018
 28. realjacker07
  realjacker07
  tay anh giống như của violet evergarden nhé, không cắn đc đâu
  22 Tháng năm 2018
 29. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  Bắt nạt trẻ con là k đc nghen :)) 2018 tuổi rồi :))
  22 Tháng năm 2018
 30. realjacker07
  realjacker07
  anh còn trẻ, anh muốn đc đi chơi!!!
  22 Tháng năm 2018
 31. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  Sao bảo sinh năm 0000 cơ mà :))
  22 Tháng năm 2018
 32. realjacker07
  realjacker07
  ừ, thì anh vẫn trẻ mà :))
  22 Tháng năm 2018
 33. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  Ngta sinh năm 0001 nè :))
  22 Tháng năm 2018
 34. realjacker07
  realjacker07
  chào em :))
  22 Tháng năm 2018
 35. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  A k trẻ nữa r :))
  22 Tháng năm 2018
 36. realjacker07
  realjacker07
  anh còn trẻ anh muốn được đi chơi :))
  22 Tháng năm 2018
 37. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  E trẻ hơn a nè "";))
  22 Tháng năm 2018
-->