Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bùi Thị Diệu Linh

 1. realjacker07
  realjacker07
  ( ͡° ͜ʖ ͡°)
  21 Tháng năm 2018
 2. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  -_- Nhìn giề nào a? *lườm lườm*
  21 Tháng năm 2018
 3. realjacker07
  realjacker07
  Hey, I just met you and this is crazy
  But here's my number, so call me maybe
  It's hard to look right at you baby
  But here's my number, so call me maybe
  Hey I just met you and this is crazy
  But here's my number, so call me maybe
  And all the other boys try to chase me
  But here's my number, so call me maybe
  21 Tháng năm 2018
 4. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  Where's your number?
  21 Tháng năm 2018
 5. realjacker07
  realjacker07
  @Bùi Thị Diệu Linh từ hôm nay linh Sẽ sẽ sẽ tìm Mãi mãi mãi vẫn kiếm tìm Ooh ooh ooh ooh Ooh ooh ooh ooh
  21 Tháng năm 2018
 6. Bùi Thị Diệu Linh
  21 Tháng năm 2018
-->