Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Ngọc Đạt

 1. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  thanks
  hihi màu xanh trở về vui dữ
  21 Tháng năm 2018
 2. Ngọc Đạt
  21 Tháng năm 2018
 3. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  hihi
  Mà tớ gọi cậu là pé thụ được hơm?
  21 Tháng năm 2018
 4. Ngọc Đạt
  Ngọc Đạt
  ko, = tuổi mờ
  21 Tháng năm 2018
 5. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  hơ nhưng ông là thụ mờ
  tui thích gọi bằng bé thụ lắm
  ai là thụ tui đều gọi là bé thụ hoặc tiểu thụ thụ hết
  21 Tháng năm 2018
 6. Ngọc Đạt
  Ngọc Đạt
  Chưa gì gọi bé thì k tốt
  21 Tháng năm 2018
 7. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  thế xưng ông / bà/tui à?
  21 Tháng năm 2018
 8. Ngọc Đạt
  Ngọc Đạt
  xưng m...t đi
  21 Tháng năm 2018
 9. Kuroko - chan
  21 Tháng năm 2018
 10. Ngọc Đạt
  21 Tháng năm 2018
 11. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  tìm đc công chưa?
  21 Tháng năm 2018
 12. Ngọc Đạt
  Ngọc Đạt
  k có công mà có bi th
  21 Tháng năm 2018
 13. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  sao thế?
  21 Tháng năm 2018
 14. Ngọc Đạt
  Ngọc Đạt
  Bi là ng thích cả nam và nữ
  21 Tháng năm 2018
 15. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  LÀ SAO ?
  hoang mang
  21 Tháng năm 2018
 16. Ngọc Đạt
  Ngọc Đạt
  Là thích 1 ng, mà anh ấy thích cả nam và nữ
  21 Tháng năm 2018
 17. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Có tài khoản HM ko?
  21 Tháng năm 2018
 18. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Mà cái trường hợp thích cả nam lẫn nữ là bình thường
  t thấy đầy
  21 Tháng năm 2018
 19. Ngọc Đạt
  21 Tháng năm 2018
 20. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  mà anh ý bao nhiêu tuổi?
  21 Tháng năm 2018
 21. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  @Ngọc Đạt bữa nay sn đạt hả? Chúc mừng sn vui vẻ nha
  vừa thấy trên hiển thị ngày sn là hôm nay nên h mới chúc
  xin lỗi nha!><
  21 Tháng năm 2018
 22. Ngọc Đạt
  Ngọc Đạt
  Không sao hết nè, cảm ơn nha
  21 Tháng năm 2018
 23. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  kcj ^^
  21 Tháng năm 2018
 24. Ngọc Đạt
  21 Tháng năm 2018