Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kuroko - chan

 1. Ngọc Đạt
  Ngọc Đạt
  Phải em. (chị Thảo will say)
  21 Tháng năm 2018
 2. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  sẽ thôi hả?
  Nói chung là tớ mún làm quen với các bạn hủ
  cho em làm wen nha
  21 Tháng năm 2018
 3. Ngọc Đạt
  Ngọc Đạt
  Fb phụ của chị Thảo toàn thụ vs hủ nam, hủ nữ
  21 Tháng năm 2018
 4. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  áhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
  cho xin info đi
  21 Tháng năm 2018
 5. Ngọc Đạt
  Ngọc Đạt
  Chị ấy sẽ cho, tui k có quyền cho âu
  21 Tháng năm 2018
 6. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  ờ hihi
  21 Tháng năm 2018