Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kuroko - chan

 1. View previous comments
 2. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  sắp chớt đây. có đứa sắp hại tớ gòi T.T
  20 Tháng năm 2018
 3. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Lại là ai?
  20 Tháng năm 2018
 4. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  cậu quen mà
  3 đứa tụi mình đã từng nói chuyện gòi mà
  20 Tháng năm 2018
 5. Trần Tuyết Khả
  20 Tháng năm 2018
 6. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  cười j mà cười? muốn chết hả? hừ.
  20 Tháng năm 2018
 7. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Hahaha cười ko nhịn đc òy
  20 Tháng năm 2018
 8. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  tại cậu đấy
  ê mặt lắm lắm gòi * che mặt*
  20 Tháng năm 2018
 9. Trần Tuyết Khả
  20 Tháng năm 2018
 10. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  xem j?
  20 Tháng năm 2018
 11. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Xem cậu ngượng chín mặt
  20 Tháng năm 2018
 12. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Xem gì?
  20 Tháng năm 2018
 13. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Tớ nói cho cậu bít nhá
  20 Tháng năm 2018
 14. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  ko phải ngượng mà là ê mặt
  ê mặt là thẹn quá
  cx tại cậu mà ra đấy
  tự dưng.....
  20 Tháng năm 2018
 15. Trần Tuyết Khả
  20 Tháng năm 2018
 16. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Thôi nào!
  20 Tháng năm 2018
 17. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  ????????????????????????????????????
  chả hiểu j luôn
  * che mặt + bịt tai * tớ ko bít j hết nhá
  hai người nói chuyện đi
  20 Tháng năm 2018
 18. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  đâu có đâu
  tớ đâu có nói xấu đâu
  tớ bảo là thuận mà biết là thuận mắng hoi mà
  20 Tháng năm 2018
 19. Trần Tuyết Khả
  20 Tháng năm 2018
 20. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  ừ gì mà ừ
  định nói choa cả thế giới thiệt à?
  20 Tháng năm 2018
 21. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Ko chỉ ns cho người nên bít hoi
  20 Tháng năm 2018
 22. Thiên Thuận
  20 Tháng năm 2018
 23. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Nhưng vì Mai mà Thuận ko đọc đc thôi mà
  20 Tháng năm 2018
 24. Kuroko - chan
  Kuroko - chan

  ai nên biết thế?
  20 Tháng năm 2018
 25. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  À muội muội có nên bít hông ta?
  20 Tháng năm 2018
 26. Thiên Thuận
  20 Tháng năm 2018
 27. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  ờ vậy ba người cứ nói ik
  vô hội thoại
  ở đây dơ mặt tớ nhắm><
  20 Tháng năm 2018
 28. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Ko có j đâu
  20 Tháng năm 2018
 29. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  hơ hơ
  20 Tháng năm 2018
 30. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Tớ tưởng cậu kiu dơ ko ở đây nữa?
  20 Tháng năm 2018
 31. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  wall của tớ mà
  ko ở đây thì tớ ở đâu?
  nhà tớ tớ ko ở tớ ở đâu?
  20 Tháng năm 2018
 32. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  20 Tháng năm 2018
 33. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Ôi cái j đó lm j có
  20 Tháng năm 2018
 34. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  hơ thế ko tớ ở đâu? ở đường chắc?
  20 Tháng năm 2018
 35. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Ừ hehe ở ngoài đường
  20 Tháng năm 2018
 36. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  độc ác
  vậy ra ngoài đường ở đây hứ
  20 Tháng năm 2018
 37. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Ừ rồi sẽ có người thương mà
  20 Tháng năm 2018
 38. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  con ma nó thương tớ ^^
  nó gọi tớ kìa
  20 Tháng năm 2018
 39. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Uầy giỏi ghê nc đc vs cả ma cơ
  20 Tháng năm 2018
 40. Kuroko - chan
  Kuroko - chan

  hoi đi với ma đây
  tớ cần ma đưa tớ đến chỗ thuốc giảm đau với nước thánh
  20 Tháng năm 2018
 41. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Ơ sao mk bơ vơ thế này?
  20 Tháng năm 2018
 42. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  qua nói chuyện với muội muội và thuận đi
  20 Tháng năm 2018
 43. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Muội muội onl rồi à? Hurê
  20 Tháng năm 2018
 44. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  ko biết nói bừa
  20 Tháng năm 2018
 45. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  =_=lm j có ai onl
  20 Tháng năm 2018
 46. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  :'( bùn quá
  20 Tháng năm 2018
 47. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  tớ onl
  20 Tháng năm 2018
 48. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Hihi lại vui rồi
  20 Tháng năm 2018
 49. Kuroko - chan
  Kuroko - chan

  cậu kì quá
  20 Tháng năm 2018
 50. Trần Tuyết Khả
  20 Tháng năm 2018
 51. Kuroko - chan
  20 Tháng năm 2018