Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kuroko - chan

 1. View previous comments
 2. hoangtuan9123
  hoangtuan9123
  tâm sự j đây
  18 Tháng năm 2018
 3. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Không sao đâu ổn hết thôi
  19 Tháng năm 2018
 4. vnjk
  vnjk
  Đừng buồn vì họ, đôi khi họ không hề hiểu mình
  20 Tháng năm 2018
 5. vnjk
  vnjk
  Nhưnh hãy yên tâm có ít nhất một người hiểu cậu
  20 Tháng năm 2018
 6. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  4 người luôn cơ
  hí hí
  20 Tháng năm 2018
 7. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Mai ơi tớ iu cậu quá cơ
  20 Tháng năm 2018
 8. vnjk
  vnjk
  Yên tâm mik 0 bỏ rơi đâu
  20 Tháng năm 2018
 9. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  hả? có vụ j?
  20 Tháng năm 2018
 10. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  ha ha có 4 người cần tớ tag hơm nà?
  20 Tháng năm 2018
 11. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Thôi vô hội thoại nc vs mk đi mặc kệ muội ấy
  20 Tháng năm 2018
 12. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  lại muội rồi
  20 Tháng năm 2018
 13. vnjk
  vnjk
  Quà gì và từ đâu, hãy nói đó là ảnh thôi đi bao
  20 Tháng năm 2018
 14. vnjk
  vnjk
  Hơ tỷ ác quá nhỉ
  20 Tháng năm 2018
 15. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Chỉ là ảnh thôi
  20 Tháng năm 2018
 16. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  cái j? sao mọi người biết hết trơn vậy?
  20 Tháng năm 2018
 17. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Thank you tũn nhìu nhìu
  20 Tháng năm 2018
 18. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  tớ tưởng tớ ko cho biết danh tính mà
  20 Tháng năm 2018
 19. vnjk
  vnjk
  Nó ghi kuroko chan mà
  20 Tháng năm 2018
 20. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Vô đi tớ chụp gửi cho xem
  20 Tháng năm 2018
 21. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  bó tay
  20 Tháng năm 2018
 22. vnjk
  vnjk
  Há há
  20 Tháng năm 2018
 23. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  cười ghì?
  20 Tháng năm 2018
 24. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Xin lỗi cậu nha lúc nãy mk cho nó uống nhầm thuốc
  20 Tháng năm 2018
 25. vnjk
  vnjk
  0 có j, vẫn đang chưa load não
  20 Tháng năm 2018
 26. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  trời
  20 Tháng năm 2018
 27. vnjk
  vnjk
  Đang điên vì bài văn
  20 Tháng năm 2018
 28. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  ráng lên
  20 Tháng năm 2018
 29. vnjk
  vnjk
  Đề nghị luận oh no, đang làm ,uật sư
  20 Tháng năm 2018
 30. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  đăng lên tag tên tớ
  tớ giúp cho
  20 Tháng năm 2018
 31. vnjk
  vnjk
  Lên khói r
  20 Tháng năm 2018
 32. vnjk
  vnjk
  Vô chat vs mấy bạn đỡ khùng
  20 Tháng năm 2018
 33. Kuroko - chan
  20 Tháng năm 2018
 34. vnjk
  vnjk
  Cười j
  20 Tháng năm 2018
 35. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  tự nhiên Bao bùn cười hoi
  20 Tháng năm 2018
 36. vnjk
  vnjk
  Lại chưa load nãi à
  20 Tháng năm 2018
 37. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Đi 5' hơn chục thông báo từ 2 người
  20 Tháng năm 2018
 38. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Mai ơi vô nc vs tớ
  20 Tháng năm 2018
 39. Kuroko - chan
  Kuroko - chan

  tớ vô liền
  20 Tháng năm 2018
 40. vnjk
  vnjk
  Há hă
  20 Tháng năm 2018
 41. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Cái chi đó????
  20 Tháng năm 2018
 42. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  đuổi vô hội thoại bây giờ
  tự đi hay ta đuổi?
  20 Tháng năm 2018
 43. Trần Tuyết Khả
  Trần Tuyết Khả
  Tớ vô rồi chỉ còn muội muội thôi
  20 Tháng năm 2018
 44. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  nó đang bận
  20 Tháng năm 2018
 45. Trần Tuyết Khả
  20 Tháng năm 2018
 46. Lee Young Soo
  Lee Young Soo
  hư thông báo (thông báo :115) ôi !!!! :)
  20 Tháng năm 2018
 47. vnjk
  vnjk
  Vu j
  20 Tháng năm 2018
 48. Kuroko - chan
  20 Tháng năm 2018
 49. vnjk
  vnjk
  Trẻ hư
  20 Tháng năm 2018
 50. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  20 Tháng năm 2018
 51. Lee Young Soo
  Lee Young Soo
  ổn hơn chưa?
  20 Tháng năm 2018