Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hot Boy

 1. Pham Thi Hong Minh
  Pham Thi Hong Minh
  sao cu méo
  18 Tháng năm 2018
 2. Hot Boy
  Hot Boy
  yếu đà
  18 Tháng năm 2018
 3. Pham Thi Hong Minh
  Pham Thi Hong Minh
  thằng méo chị ko đùa
  24 Tháng năm 2018
 4. Hot Boy
  Hot Boy
  xó ri
  3 Tháng sáu 2018
 5. Pham Thi Hong Minh
  3 Tháng sáu 2018
-->