Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Thiên Thuận

 1. Thầy Lê Thiệu
  16 Tháng năm 2018
 2. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Dạ, thầy là GV Toán phải không ạ?
  16 Tháng năm 2018
 3. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Nếu em nhớ không nhầm thì trước đây là @hocmai.toanhoc đúng không ạ?
  16 Tháng năm 2018
 4. Thầy Lê Thiệu
  Thầy Lê Thiệu
  :D chuẩn rồi; thời hoàng kim nay còn đâu
  28 Tháng năm 2018
 5. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Thầy ơi, giờ nếu quyết tâm thì sẽ lại trở lại thời hoàng kim :D
  28 Tháng năm 2018
 6. Thầy Lê Thiệu
  Thầy Lê Thiệu
  :)) face giờ mạnh quá
  29 Tháng năm 2018