Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Võ Hà Trang

 1. Võ Thế Anh
  Võ Thế Anh
  đi thi mà làm sai be bét hết rồi
  17 Tháng năm 2018
 2. Nguyễn Võ Hà Trang
  Nguyễn Võ Hà Trang
  Lần này sai thì lần khác nhìn vào đó mà sửa sai thôi :3
  Nhiều lần ta cứ làm đi làm lại là sẽ nhớ
  17 Tháng năm 2018
 3. Võ Thế Anh
  Võ Thế Anh
  tui có phải học sinh giỏi gì đâu , thầy cô kêu đi thử đi , hôm qua mới nói cho tui là hôm nay thi thế là lo cắm đầu vô học , chắc được 3 -4 điểm gì rồi
  17 Tháng năm 2018
 4. Nguyễn Võ Hà Trang
  Nguyễn Võ Hà Trang
  Cố lên, khi nào HT quay lại, bạn vẫn còn ở đó nhất định HT sẽ tìm cách giúp bạn :3
  17 Tháng năm 2018
 5. Võ Thế Anh
  Võ Thế Anh
  thank you very much !!!
  17 Tháng năm 2018
-->