Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Võ Hà Trang

 1. Ngọc Đạt
  Ngọc Đạt
  Trang talkshow trc đi r đi..
  15 Tháng năm 2018
 2. Nguyễn Võ Hà Trang
  Nguyễn Võ Hà Trang
  Em muốn anh Quang lên sóng trước kìa :D
  15 Tháng năm 2018
 3. Lê Thanh Quang
  Lê Thanh Quang
  Mới cách biệt có 1 phiếu! Vẫn còn cơ hội! :D
  15 Tháng năm 2018
 4. Ngọc Bùi 12345
  Ngọc Bùi 12345
  15 Tháng năm 2018
 5. Ngọc Đạt
  15 Tháng năm 2018
 6. Nguyễn Võ Hà Trang
  Nguyễn Võ Hà Trang
  @Ngọc Bùi 12345 Chị vote anh ấy đi ... coi như trả thù chuyện anh ấy vote chị :D
  15 Tháng năm 2018
 7. Nguyễn Võ Hà Trang
  Nguyễn Võ Hà Trang
  15 Tháng năm 2018
 8. Ngọc Bùi 12345
  Ngọc Bùi 12345
  15 Tháng năm 2018
 9. Nguyễn Võ Hà Trang
  Nguyễn Võ Hà Trang
  Mỗi hàng trên bảng vote có số lượng vote, chị vào đó là sẽ biết ai vote
  15 Tháng năm 2018
 10. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Anh à , anh phải lến sóng thôi anh à !
  15 Tháng năm 2018
 11. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  haha
  thế nào anh quang cx bị dìm gòi
  16 Tháng năm 2018
-->