Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đức Nhật

 1. Nguyễn Võ Hà Trang
  Nguyễn Võ Hà Trang
  <3
  Đi kêu vote anh ấy ý, anh ấy còn ở dài dài, chứ chị sắp off r k làm gì đc đâu :D
  15 Tháng năm 2018
 2. Đức Nhật
  Đức Nhật
  30 chị mới off, 26 tổ chức :)) Em sẽ kêu gọi vote cho chị nữa :))
  15 Tháng năm 2018
 3. Nguyễn Võ Hà Trang
  Nguyễn Võ Hà Trang
  Ý chị là chị off r thì thông tin ấy cx chẳng làm đc gì -_-
  15 Tháng năm 2018
 4. Đức Nhật
  Đức Nhật
  để em biết =))
  15 Tháng năm 2018
 5. Nguyễn Võ Hà Trang
  Nguyễn Võ Hà Trang
  Em biết nhưng k ai cần ý :D
  15 Tháng năm 2018
 6. Đức Nhật
  Đức Nhật
  15 Tháng năm 2018
 7. Lê Thanh Quang
  15 Tháng năm 2018
-->