Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Dương Thảoo

 1. Giang Thủy Tiên 2k5
  Giang Thủy Tiên 2k5
  cho t xin đi...mà ai chụp thế
  15 Tháng năm 2018
 2. Dương Thảoo
 3. Giang Thủy Tiên 2k5
  Giang Thủy Tiên 2k5
  t đổi thành ava luôn :v
  20 Tháng năm 2018
 4. Dương Thảoo
  20 Tháng năm 2018
-->