Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Võ Hà Trang

 1. Lê Thanh Quang
  Lê Thanh Quang
  À thỉnh thoảng cần làm cái này cái kia nên phải chuyển liên tục em ạ! :D
  14 Tháng năm 2018
 2. Nguyễn Võ Hà Trang
  14 Tháng năm 2018
 3. Lê Thanh Quang
  Lê Thanh Quang
  Đó, xong việc cái là anh lại về bình thường à! :D
  14 Tháng năm 2018
 4. Nguyễn Võ Hà Trang
  Nguyễn Võ Hà Trang
  Oh...
  À, em hiểu anh làm gì r...
  14 Tháng năm 2018
-->