Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi ARMY's BTS

 1. Mục Phủ Mạn Tước
  Mục Phủ Mạn Tước
  Bạn chị cx nghiện V~~ và V là 1 thời nghiện of c, hồi chị lớp 6 í ^^
  13 Tháng năm 2018
 2. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Woa , em say V từ cái nhìn đầu tiên ạ
  13 Tháng năm 2018
 3. Mục Phủ Mạn Tước
  13 Tháng năm 2018
 4. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Ahihi
  13 Tháng năm 2018
 5. Kim Tae Huyng
  13 Tháng năm 2018
 6. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Làm quen nhể
  13 Tháng năm 2018
 7. Mục Phủ Mạn Tước
  Mục Phủ Mạn Tước
  13 Tháng năm 2018
 8. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Mik bias V hình như còn được tính vào hàng fan Kpop
  13 Tháng năm 2018
-->