Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đoan Nhi427

 1. Angeliaa
  Angeliaa
  Sao lại quên chớ! ^^
  12 Tháng năm 2018
 2. Đoan Nhi427
  Đoan Nhi427
  Bà thi xg chưa??
  12 Tháng năm 2018
 3. Angeliaa
  Angeliaa
  Chưa! 17 mới thi xong!
  12 Tháng năm 2018
 4. Đoan Nhi427
  Đoan Nhi427
  T ts 21 lận @@
  12 Tháng năm 2018
 5. Angeliaa
  Angeliaa
  @.@
  12 Tháng năm 2018
 6. Đoan Nhi427
  Đoan Nhi427
  Thi Văn- Sinh cuối^^
  12 Tháng năm 2018
 7. Angeliaa
  Angeliaa
  Tớ Anh và Toán ! Cũng sướng, mà thi trước thi sau đối với tớ chắc cũng bình thường!
  12 Tháng năm 2018
 8. Đoan Nhi427
  Đoan Nhi427
  Vs lại chỗ t thi đề Phòng, thi theo 2,4, í nên hơi lâu
  12 Tháng năm 2018
 9. Angeliaa
  Angeliaa
  Umk!
  Trong lớp, chỉ có mình tớ là con gái trong phòng thi tập trung ấy thôi! =.=
  13 Tháng năm 2018
 10. Đoan Nhi427
  Đoan Nhi427
  Hình như hôm nay sn bà nhở?^^
  Snvv nhé<3
  18 Tháng năm 2018
-->