Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi linh's chi''ss

 1. Nguyễn Lê Thành Vinh
  10 Tháng năm 2018
 2. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  đây!!! còn chối nữa ko??? :D
  11 Tháng năm 2018
 3. Nguyễn Lê Thành Vinh
  11 Tháng năm 2018
 4. besttoanvatlyzxz
  besttoanvatlyzxz
  Vinh vừa lấy cái ở dưới kìa!!! :D
  11 Tháng năm 2018
 5. linh's chi''ss
  linh's chi''ss
  thế à! điểm cao ko???
  12 Tháng năm 2018
 6. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  Có Toán 9,75 Anh 7,25 Văn 3,25
  12 Tháng năm 2018
-->