Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi _Evin_

 1. Nguyễn Lê Thành Vinh
  8 Tháng năm 2018
 2. _Evin_
  _Evin_
  Hì.....làm quen đc ko?
  8 Tháng năm 2018
 3. Nguyễn Lê Thành Vinh
  8 Tháng năm 2018
 4. _Evin_
  _Evin_
  tên Linh,lớp 8.Còn bạn?^^
  8 Tháng năm 2018
 5. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  Tên Vinh Lớp 8 còn bạn :)
  8 Tháng năm 2018
 6. _Evin_
  _Evin_
  ...@@....intro rồi mà
  8 Tháng năm 2018
 7. Nguyễn Lê Thành Vinh
  8 Tháng năm 2018
 8. _Evin_
  _Evin_
  ....mà bạn học toán siêu thật...nhất là mấy bài bđt ấy....
  8 Tháng năm 2018
 9. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  hjhj!! bạn cũng giỏi mà :)!
  8 Tháng năm 2018
 10. _Evin_
  _Evin_
  ....@@dốt đặc.....bây h 1 bài hình cơ bản cũng ko biết làm
  8 Tháng năm 2018
 11. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  :) ôn nhiều sẽ biết mà!!
  8 Tháng năm 2018
 12. _Evin_
  _Evin_
  mong là vậy
  8 Tháng năm 2018
 13. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  chúc bạn may mắn :)!!
  8 Tháng năm 2018
-->