Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi nguyễn nhất mai <Yến Vy>

 1. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  ngoẻo rùi
  8 Tháng năm 2018
 2. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  cái tội k đọc lời trúc trước khi thi
  :b
  8 Tháng năm 2018
 3. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  khó...
  8 Tháng năm 2018
 4. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  haizzzz
  đề huyện mừ
  bỏ đi
  8 Tháng năm 2018
 5. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  5 đ9ểm vui k
  8 Tháng năm 2018
 6. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  thế 5 điểm được giải j
  8 Tháng năm 2018
 7. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  cậu được 5 điểm á
  8 Tháng năm 2018
 8. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  tui bảo chắc cậu đc kk
  8 Tháng năm 2018
 9. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  được giải khuyến kích chứ
  8 Tháng năm 2018
 10. Cô Bé Ngốc
  8 Tháng năm 2018
 11. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  vậy vui rùi
  nếu tui được giải
  có thứ cho bạn
  8 Tháng năm 2018
 12. Cô Bé Ngốc
  8 Tháng năm 2018
 13. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  8 Tháng năm 2018
 14. Cô Bé Ngốc
  8 Tháng năm 2018
 15. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  8 Tháng năm 2018
 16. Cô Bé Ngốc
  Cô Bé Ngốc
  làm hay vẽ mặt nạ
  8 Tháng năm 2018
 17. nguyễn nhất mai <Yến Vy>
  8 Tháng năm 2018
-->