Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Gió Vô Tâm

 1. Vinh Tino (tông sư)
  Vinh Tino (tông sư)
  chào bạn
  7 Tháng năm 2018
 2. Gió Vô Tâm
  Gió Vô Tâm
  bn ở huyện nào zợ???
  7 Tháng năm 2018
 3. Vinh Tino (tông sư)
  Vinh Tino (tông sư)
  tớ ở ý yên
  8 Tháng năm 2018
 4. Gió Vô Tâm
  Gió Vô Tâm
  có vẻ gần nam trực nhỉ............
  8 Tháng năm 2018
 5. Vinh Tino (tông sư)
  Vinh Tino (tông sư)
  thế bạn ở nam trực à
  8 Tháng năm 2018
 6. Vinh Tino (tông sư)
  Vinh Tino (tông sư)
  từ huyện tớ đến huyện bạn cách nhau khoảng 47 km
  8 Tháng năm 2018
 7. Gió Vô Tâm
  Gió Vô Tâm
  ukm. mk ở nam trực.......................................
  47 km cơ á.............. thế thì xa rồi............. cứ tưởng ở cạnh......... :D :V
  8 Tháng năm 2018
 8. Vinh Tino (tông sư)
  Vinh Tino (tông sư)
  uk vậy hơi xa mình mới tra google map
  8 Tháng năm 2018
 9. Gió Vô Tâm
  Gió Vô Tâm
  google map đúng k zậy .......
  hơi bị nghi nghi.............
  :D :D :V :V
  8 Tháng năm 2018
 10. Vinh Tino (tông sư)
  Vinh Tino (tông sư)
  chuẩn luôn ko sai dc
  8 Tháng năm 2018
 11. Gió Vô Tâm
  Gió Vô Tâm
  hi hi hi
  bn có định thi LHP K????????
  8 Tháng năm 2018
 12. Vinh Tino (tông sư)
  Vinh Tino (tông sư)
  ko mk thi trường ở huyện mk
  9 Tháng năm 2018
-->