Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hiền Nhi

 1. Đình Hải
  Đình Hải
  SG cũng đang nắng bể đầu em ạ :D
  7 Tháng năm 2018
 2. Phạm Ngọc Thảo Vân
  Phạm Ngọc Thảo Vân
  Chỗ mình đang âm u sắp mưa @@
  7 Tháng năm 2018
 3. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  7 Tháng năm 2018
 4. Hiền Nhi
  Hiền Nhi
  7 Tháng năm 2018
 5. Hiền Nhi
  7 Tháng năm 2018
 6. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Không cho bớt được @@
  7 Tháng năm 2018
 7. Hiền Nhi
  Hiền Nhi
  Bạn bè thế đấy
  7 Tháng năm 2018
 8. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Hôm nay chuyển mưa chứ không có mưa @@
  7 Tháng năm 2018
 9. Hiền Nhi
  7 Tháng năm 2018
 10. hoangthianhthu1710
  hoangthianhthu1710
  cái tus đậm chất tiếng miền Trung :v
  7 Tháng năm 2018
-->