Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lê thị na

 1. Diệp Ngọc Tuyên
  Diệp Ngọc Tuyên
  ráng hóng đi bạn
  thi xong đã nha :))
  2 Tháng năm 2018
 2. Lê thị na
  Lê thị na
  hóng thôi.....biết sô h......
  2 Tháng năm 2018
 3. Diệp Ngọc Tuyên
  Diệp Ngọc Tuyên
  hình như thứ 3 tuần sau nữa mới hết hạn nên ráng chờ nghe ^^
  2 Tháng năm 2018
 4. Thiên Thuận
  3 Tháng năm 2018
 5. Lê thị na
  3 Tháng năm 2018
-->