Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bùi Thị Diệu Linh

 1. H.Bừn
  H.Bừn
  sao nhóc =...........=
  1 Tháng năm 2018
 2. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  Sao mà từ Đ/A A lại nhảy sang Đ/A C thế a? :>>
  1 Tháng năm 2018
 3. H.Bừn
  H.Bừn
  Chỗ nào ...đơn giản vì anh m thích
  1 Tháng năm 2018
 4. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  Câu 1 . Đặc điểm đặc trưng của hệ hô hấp lưỡng cư là:
  A. Chỉ hô hấp bằng phổi; B. Chỉ hô hấp qua da;
  C. Hô hấp chủ yếu qua da và một phần bằng phổi; D. Hô hấp chủ yếu bằng phổi và một phần qua da.
  1 Tháng năm 2018
 5. Vũ Linh Chii
  Vũ Linh Chii
  Em chọn 1 trong 4 đáp án ^^ Thể nào cũng đúng ...
  1 Tháng năm 2018
 6. H.Bừn
  H.Bừn
  :))) anh m không biết đáp án đâu ..tự làm đi :)))
  1 Tháng năm 2018
 7. Anhnguyen252003
  Anhnguyen252003
  bình oai à:)))))))))))
  1 Tháng năm 2018
 8. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  A in đậm đáp án lựa chọn đi a :> Dùng Ctrl + B á a :>
  1 Tháng năm 2018
 9. H.Bừn
  H.Bừn
  cái này là bắt nạt cho nó học :))) oai lam gì
  1 Tháng năm 2018
 10. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  @@ oeoeoeoeoeoeoeooeoeoeoeoeoeoe
  1 Tháng năm 2018
 11. Anhnguyen252003
  Anhnguyen252003
  hề linh nhề
  1 Tháng năm 2018
 12. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  chị vào chatroom đi @@
  1 Tháng năm 2018
 13. Anhnguyen252003
  Anhnguyen252003
  thuận bi hấp hay sao í nhể
  1 Tháng năm 2018
 14. Vũ Linh Chii
  Vũ Linh Chii
  "thuận bi hấp" ???
  1 Tháng năm 2018
 15. Anhnguyen252003
  Anhnguyen252003
  bị hấp
  1 Tháng năm 2018
 16. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  chatroom 2 :> Hoặc :> chatroom 1:>
  1 Tháng năm 2018
 17. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  1 Tháng năm 2018
 18. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  Ai bảo chị Ánh vs a thả thính công khai quá :))
  1 Tháng năm 2018
 19. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Thính đâu ra?
  1 Tháng năm 2018
 20. Anhnguyen252003
  Anhnguyen252003
  chẳng liên quan đâu nè...
  1 Tháng năm 2018
 21. Bùi Thị Diệu Linh
  1 Tháng năm 2018