Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hạ Mộcc

 1. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Quy y nơi cửa Phật ^^
  1 Tháng năm 2018
 2. Hinachigo
  Hinachigo
  Mik thấy trông bạn giống Heri :))
  1 Tháng năm 2018
 3. Hạ Mộcc
  Hạ Mộcc
  A di đà phật, bần tăng là kẻ tu hành, không biết thí chủ nhắc tới Heri là cao nhân phương nào?
  1 Tháng năm 2018
 4. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Mô phật, thiện tai, thiện tai, Heri là thần thành phương nào?
  1 Tháng năm 2018
 5. Hinachigo
  Hinachigo
  =.= thần thánh hội thánh đức chúa trời :))
  1 Tháng năm 2018
 6. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Mô phật, thiện tai, thiện tai, cớ sao bần tăng chưa từng nghe qua?
  1 Tháng năm 2018
 7. Hinachigo
  Hinachigo
  người phàm trần sao mà nghe được tin của chúa trên cao :))
  1 Tháng năm 2018
 8. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Mô phật, thiện tai, thiện tai, hôm nào bần tăng có dịp sẽ bảo đồ đệ là Tôn Ngộ Không chở đi lên trời một hôm xem sao, lên cao thử xem sao :))
  1 Tháng năm 2018
 9. Hinachigo
  Hinachigo
  uk, đi 1 lần đi cho biết đây biết đó :))
  1 Tháng năm 2018
 10. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Mô phật, thiện tai, thiện tai, bần tăng quả thật không hiểu "uk" là gì, tra cả trong Bách khoa toàn thư cũng không có nốt :))
  1 Tháng năm 2018
 11. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  thuận ơi hôm nay cậu có vấn đề hả?
  mô phật với thiện tai j vậy?
  1 Tháng năm 2018
 12. Hinachigo
  Hinachigo
  uk là một thuật ngữ của hội thánh đức chúa trời chỉ sự thương hại nhé :))
  1 Tháng năm 2018
 13. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  @Kuroko - chan Mô phật, thiện tai, thiện tai, thí chủ đây là?
  1 Tháng năm 2018
 14. Hạ Mộcc
  Hạ Mộcc
  Này con, ta đã nghe thấy tâm hồn con đã bị vấy bẩn, hãy về cùng ta,, chúa trời sẽ tẩy sạch vết bẩn cho con, A di đà phật
  1 Tháng năm 2018
 15. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Mô phật, hãy về với Đức Phật đi @Hinachigo :))
  1 Tháng năm 2018
 16. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  dạ bần tăng cũng là người ăn chay niệm phật
  bữa nay qua đây thấy thí chủ cùng đồ đệ khác mọi ngày nên bần tăng có điều băn khoăn
  1 Tháng năm 2018
 17. Hinachigo
  Hinachigo
  không nhé, chúa trời là tất cả :))
  1 Tháng năm 2018
 18. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  thôi thôi em lạy
  mấy anh chị làm em mắc cười quá
  haha
  không có chúa gì ở đây hết
  chỉ là cái tà đạo cả thôi
  1 Tháng năm 2018
 19. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Mô phật, thiện tai, thiện tai, hôm nao bần tăng sẽ cử Đại Đồ Đệ Tôn Ngộ Không đi phá đảo một lần :))
  #MKĐCT
  1 Tháng năm 2018
 20. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  thưa thí chủ
  #MKĐCT là gì ạ? Bần tăng chưa có hiểu
  1 Tháng năm 2018
 21. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  thưa thí chủ
  #MKĐCT là gì ạ? bần tăng đây chưa hiểu mong thí chủ giải thích
  P/s : ông Thuận ơi ông bình thường lại dùm tui cái
  1 Tháng năm 2018
 22. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  @Kuroko - chan Mô phật, thiện tai, thiện tai, thí chủ sử dụng Bách khoa toàn thư của Đức Phật, Chương 2, Điều 1, Mục 3, trang 999 nhé :))
  1 Tháng năm 2018
 23. Hinachigo
  Hinachigo
  Dùng của chúa tốt hơn nhé :))
  1 Tháng năm 2018
 24. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  xỉu
  ông thuận bình thường dùm tui
  1 Tháng năm 2018
 25. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  @Hinachigo Mô phật, thiện tai, thiện tai, thí chủ là con dân của chúa thì hiểu gì về #MKĐCT :))
  1 Tháng năm 2018
 26. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  rối quá trời quá đất
  đập đầu xuống đất mất
  1 Tháng năm 2018
 27. Hạ Mộcc
  Hạ Mộcc
  Lão nương đây cũng chưa hiểu?
  1 Tháng năm 2018
 28. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  1 Tháng năm 2018
 29. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  dừng nhập vai ông êy
  sợ quá gòi
  1 Tháng năm 2018
 30. Hinachigo
  Hinachigo
  1 Tháng năm 2018
 31. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Mô phật, thiện tai, thiện tai, bần tăng không ăn được tỏi.
  1 Tháng năm 2018
 32. Kuroko - chan
  1 Tháng năm 2018
 33. Hinachigo
  Hinachigo
  bắt phải ăn nhé :))
  1 ăn tỏi 2 ăn dép :>>>
  1 Tháng năm 2018
 34. Hạ Mộcc
  Hạ Mộcc
  Gắt :<
  1 Tháng năm 2018
 35. Thiên Thuận
  Thiên Thuận
  Mô phật, thiện tai, thiện tai, bần tăng chỉ ăn chay :))
  1 Tháng năm 2018
 36. Hinachigo
  Hinachigo
  dép có làm bằng thịt đâu, chay mà :))
  1 Tháng năm 2018
 37. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  êy
  @Hinachigo sao không cho nó ăn cậu nhỉ?
  1 Tháng năm 2018
 38. Hinachigo
  Hinachigo
  thôi dẹp đi diễn từ nãy mệt quá rồi =.=
  chủ tus cho xin tiền Cát Xê
  1 Tháng năm 2018
 39. Hạ Mộcc
  Hạ Mộcc
  Chỉ mới đang Cát tinh thôi em ơi :>
  1 Tháng năm 2018
 40. Kuroko - chan
  1 Tháng năm 2018
 41. Hinachigo
  Hinachigo
  =.= diễn nãy h mà chẳng dc j
  đi jề
  1 Tháng năm 2018
 42. Kuroko - chan
  1 Tháng năm 2018
-->