Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Thanh Hương 7.1

 1. Phạm Ngọc Thảo Vân
  Phạm Ngọc Thảo Vân
  Mình ngày 8/5 mới bắt đầu@@
  1 Tháng năm 2018
 2. Thanh Hương 7.1
  Thanh Hương 7.1
  mk 4/5 là thi r ....
  1 Tháng năm 2018
 3. Phạm Ngọc Thảo Vân
  Phạm Ngọc Thảo Vân
  Ôn tập thế nào rồi bạn?
  1 Tháng năm 2018
 4. Thanh Hương 7.1
  Thanh Hương 7.1
  mới học được vài môn thôi. đặc biệt là văn. chưa đụng tới quyển sách
  1 Tháng năm 2018
 5. Phạm Ngọc Thảo Vân
  Phạm Ngọc Thảo Vân
  @@ rõ cực với mấy môn học bài này
  1 Tháng năm 2018
 6. Thanh Hương 7.1
  1 Tháng năm 2018
 7. Dương Thảoo
  7 Tháng năm 2018
 8. Thanh Hương 7.1
  Thanh Hương 7.1
  vg. mk thi 5 môn r. còn 4 môn nữa
  7 Tháng năm 2018
-->