Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi iceghost

 1. ShennWhisper
  ShennWhisper
  Không biết có đúng không nhưng mình nghĩ mình có thể hiểu câu trên :v
  6 Tháng năm 2018
 2. iceghost
  iceghost
  Nếu bạn hiểu được câu trên thì hoặc là bạn là một nạn nhân, hoặc là bạn là một bác sĩ tâm lý :D
  7 Tháng năm 2018
 3. ShennWhisper
  ShennWhisper
  Câu này là bạn nghĩ ra đúng không :D
  7 Tháng năm 2018
 4. iceghost
  iceghost
  Mình cũng không biết từ đâu nó lại nhảy vào đầu mình nữa :v
  7 Tháng năm 2018
 5. ShennWhisper
  ShennWhisper
  Thì bạn sẽ là... thạc sĩ tâm lí: vvv
  7 Tháng năm 2018
-->