Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi iceghost

 1. phamhuy20011801
  phamhuy20011801
  Đôi lúc anh tự nhiên muốn quay lại học mãi. Và đừng hỏi tại sao.
  "Tuổi dậy thì" dữ dội ... =))
  Chú vẫn tích cực quá :3
  29 Tháng tư 2018
 2. iceghost
  iceghost
  Vài tháng trước sau khi đại náo diễn đàn thì em nghỉ onl. 5 ngày nay e mới quay lại thôi a :v
  29 Tháng tư 2018
 3. phamhuy20011801
  phamhuy20011801
  29 Tháng tư 2018
 4. iceghost
  iceghost
  Em thi từ hôm T6 rồi :v
  Mà bài đó sai đề rồi a, để em giải
  29 Tháng tư 2018
 5. iceghost
  iceghost
  À em nhầm AN đường kính :v
  29 Tháng tư 2018
 6. iceghost
  iceghost
  Thôi em đi ngủ trước :v Gặp lại anh sau
  29 Tháng tư 2018
 7. phamhuy20011801
  phamhuy20011801
  Chào chú :3
  29 Tháng tư 2018
-->