Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Dương Thảoo

 1. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  cmt ở đây này bn
  29 Tháng tư 2018
 2. dragon red
  dragon red
  tui ko bik
  29 Tháng tư 2018
 3. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  cậu là boy hả
  29 Tháng tư 2018
 4. dragon red
  dragon red
  chứ là j
  29 Tháng tư 2018
 5. dragon red
  29 Tháng tư 2018
 6. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  tưởng girl
  29 Tháng tư 2018
 7. dragon red
  dragon red
  xàm vl
  29 Tháng tư 2018
 8. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  tại cái avata bn ý
  29 Tháng tư 2018
 9. dragon red
  29 Tháng tư 2018
 10. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  kb vs mềnh nhá =.= 2k5 mà nhỉ
  29 Tháng tư 2018
 11. dragon red
  dragon red
  2k5 là j
  29 Tháng tư 2018
 12. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  sinh năm 2005 =='
  29 Tháng tư 2018
 13. dragon red
  29 Tháng tư 2018
 14. dragon red
  dragon red
  có chơi face ko
  29 Tháng tư 2018
 15. Dương Thảoo
  29 Tháng tư 2018
 16. dragon red
  dragon red
  tên j v
  29 Tháng tư 2018
 17. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  fun link đi
  29 Tháng tư 2018
 18. dragon red
  dragon red
  ko hiểu
  29 Tháng tư 2018
 19. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  bn đưa nick đi
  29 Tháng tư 2018
 20. dragon red
  dragon red
  Phát lê
  29 Tháng tư 2018
 21. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  link đi
  29 Tháng tư 2018
 22. dragon red
  dragon red
  avata super dragon ball
  29 Tháng tư 2018
 23. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  m có đưa link k ==' tìm thế chết dở
  29 Tháng tư 2018
 24. dragon red
  dragon red
  Phát Lê đó
  29 Tháng tư 2018
 25. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  đưa link cho nhanh
  29 Tháng tư 2018
 26. dragon red
  dragon red
  đưa link là đưa cái j
  29 Tháng tư 2018
 27. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  Kéo nick fb m vô đây
  29 Tháng tư 2018
 28. dragon red
  dragon red
  đưa nick fb bà đây tui kím cho
  29 Tháng tư 2018
 29. dragon red
  dragon red
  nick tên j
  30 Tháng tư 2018
 30. Dương Thảoo
  Dương Thảoo
  Hmm ... m fun đi
  30 Tháng tư 2018
 31. dragon red
  dragon red
  là sao
  1 Tháng năm 2018
-->