Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kuroko - chan

 1. Coco99
  Coco99
  Cậu người miền trung hả?
  Coco ^^
  2 Tháng năm 2018
 2. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  hông
  tớ người Bắc
  nhưng mà tiếng miền nào cx nói được hết trơn ^^
  2 Tháng năm 2018
 3. Coco99
  Coco99
  ^^
  Hà Nội? ^^
  2 Tháng năm 2018
 4. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  ukm
  2 Tháng năm 2018
 5. Coco99
  Coco99
  Dân thủ đô ^^
  2 Tháng năm 2018
 6. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  ukm
  sao dợ?
  2 Tháng năm 2018
 7. Coco99
  Coco99
  Có sao đâu ^^
  2 Tháng năm 2018
 8. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  còn cậu?
  2 Tháng năm 2018
 9. Coco99
  Coco99
  Tớ ở nơi có gió, nắng, mưa + wifi ^^
  2 Tháng năm 2018
 10. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  ở đâu chả có T.T
  2 Tháng năm 2018
 11. Coco99
  Coco99
  ^^
  2 Tháng năm 2018
 12. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  nói ik mà
  2 Tháng năm 2018
 13. Coco99
  Coco99
  Sory mà Mai thi HK chưa? ^^
  2 Tháng năm 2018
 14. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  tớ thi xong lâu gòi
  2 Tháng năm 2018
 15. Coco99
  Coco99
  Cảm thấy trường mk thật kì cục @@
  Mãi chưa thi@@
  2 Tháng năm 2018
 16. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  có vài trường cũng thế
  tớ chắc chắn cậu ko ở hà nội
  cậu ở hải dương à? hay không phải?
  2 Tháng năm 2018
 17. Coco99
  Coco99
  Hải Dương? Suy nghĩ nào v? :)
  2 Tháng năm 2018
 18. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  bạn tớ cũng ở hải dương và bạn ý chưa thi HK nữa
  2 Tháng năm 2018
 19. Coco99
  Coco99
  À, maybe maybe not ^^
  3 Tháng năm 2018
 20. Kuroko - chan
  4 Tháng năm 2018
 21. Coco99
  Coco99
  Ớ gì mà ớ, cậu ở đâu ở HN ấy nhỉ?
  Nhớ lại ngày xưa toàn viết Hà Nội thành Hàn Nội @@
  4 Tháng năm 2018
 22. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  Mỹ đình cậu ạ
  4 Tháng năm 2018
 23. Coco99
  Coco99
  Oh, trường cchs MĐ ?
  4 Tháng năm 2018
 24. Kuroko - chan
  4 Tháng năm 2018
 25. Coco99
  Coco99
  THCS Mỹ Đình :Đ
  4 Tháng năm 2018
 26. Coco99
  Coco99
  ?
  4 Tháng năm 2018
 27. Kuroko - chan
  4 Tháng năm 2018
 28. Coco99
  Coco99
  Alright ^^
  Ttyl ^^
  4 Tháng năm 2018
 29. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  hả?
  ttyl là j?
  4 Tháng năm 2018
 30. Coco99
  Coco99
  Talk to you later :)
  4 Tháng năm 2018
 31. Kuroko - chan
  4 Tháng năm 2018
 32. Coco99
  Coco99
  Onl lâu thế chị hai, sắp ăn tối chưa?
  4 Tháng năm 2018
-->