Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kuroko - chan

 1. Coco99
  Coco99
  11 Tháng năm 2018
 2. Coco99
  Coco99
  Huhu đâu r @@
  11 Tháng năm 2018
 3. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  đây đây
  11 Tháng năm 2018
 4. Coco99
  Coco99
  ^^
  Gửi cho bài hát nghe coi, tui giờ đang trống rỗng @@
  12 Tháng năm 2018
 5. Kuroko - chan
  12 Tháng năm 2018
 6. Coco99
  Coco99
  Ok, để nghe thử ^^
  12 Tháng năm 2018
 7. Coco99
  Coco99
  Omg emotional thế, chưa nghe thấy bh, đôi khi nghe ráp, nhẹ nhẹ thôi ^^
  12 Tháng năm 2018
 8. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  ừm
  tâm trạng ổn hơn chút nào không?
  12 Tháng năm 2018
 9. Coco99
  Coco99
  Có, cảm ơn xinh gái nha, chuồn đây, bị ới r ^^
  Lí giỏi nhỉ ^^
  12 Tháng năm 2018
 10. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  ừm hì
  12 Tháng năm 2018
-->