Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi ARMY's BTS

 1. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  chắc ngủ gòi
  27 Tháng tư 2018
 2. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  TT^TT tui muốn làm quen mà
  27 Tháng tư 2018
 3. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  chịu
  27 Tháng tư 2018
 4. ARMY's BTS
  ARMY's BTS
  Tại muốn quen với các sếp xem sao
  27 Tháng tư 2018
 5. Kuroko - chan
  28 Tháng tư 2018
 6. ARMY's BTS
  28 Tháng tư 2018
 7. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  hửm?
  28 Tháng tư 2018
-->