Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Đoan Nhi427

 1. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  phần tư của khoảng lặng??
  26 Tháng tư 2018
 2. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  [ Khu yên tĩnh]
  26 Tháng tư 2018
 3. Đoan Nhi427
  Đoan Nhi427
  15p' tĩnh lặng:))
  26 Tháng tư 2018
 4. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  26 Tháng tư 2018
 5. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Avt là ảnh mạng hay ảnh bạn vậy?
  26 Tháng tư 2018
 6. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  chị giỏi ghê
  26 Tháng tư 2018
 7. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  chị hỏi em ạ?
  26 Tháng tư 2018
 8. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  26 Tháng tư 2018
 9. Đoan Nhi427
  Đoan Nhi427
  Ảnh mạng đấy chị ơi, tay em nào đẹp thế^^
  26 Tháng tư 2018
 10. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  làm em mừng hụt^^
  26 Tháng tư 2018
 11. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  26 Tháng tư 2018
 12. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  em vẽ đấy đẹp ko ạ
  26 Tháng tư 2018
 13. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  avarta vừa thay tức thì
  26 Tháng tư 2018
 14. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  26 Tháng tư 2018
 15. Đoan Nhi427
  26 Tháng tư 2018
 16. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Chị thấy avt mới rồi^^
  26 Tháng tư 2018
 17. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  bị lừa rùi, em đạo mạng về đấy
  26 Tháng tư 2018
 18. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Hay mình lập hội thoại nói chuyện nhé!!
  Không lại sập thông báo^^
  26 Tháng tư 2018
 19. Đoan Nhi427
  Đoan Nhi427
  Bh thi cj chưa bằng 1/4 của e đó, cj vẽ xấu cực =_=
  26 Tháng tư 2018
 20. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  trời muốn khóc
  26 Tháng tư 2018
 21. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Nói gì thế? Không hiểu@@
  26 Tháng tư 2018
 22. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  vẽ xấu
  26 Tháng tư 2018
 23. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Lại thay avt mới rồi
  26 Tháng tư 2018
 24. Bae joo Irene
  26 Tháng tư 2018
-->