Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bae joo Irene

 1. Sooti Tỏi
  Sooti Tỏi
  Nhô! Thi chưa? Chỗ tui có luôn kết quả rùi. Giờ đợi phiếu điểm hoy. :)
  4 Tháng năm 2018
 2. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  sướng nha tui thứ 2 tuần sau là thi rùi
  5 Tháng năm 2018
 3. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  có điểm chưa, điểm hk ý
  10 Tháng năm 2018
 4. Sooti Tỏi
  Sooti Tỏi
  Sorry nhak, mình có việc bận nên rep trễ :) Mình có rồi, giờ nghỉ hè luôn rồi! :D
  21 Tháng năm 2018
 5. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  Tổng điểm cả năm nhiêu nà?
  24 Tháng năm 2018
 6. Sooti Tỏi
  Sooti Tỏi
  thấp lắm! Mình ngại....
  26 Tháng năm 2018
 7. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  ngại gì nói đi, mình cũng có cao đâu
  27 Tháng năm 2018
 8. Sooti Tỏi
  Sooti Tỏi
  uhm. Vào hội thoại nha. Mình nói cho! (Ngại ngại ngại ....)
  1 Tháng sáu 2018
 9. Bae joo Irene
  3 Tháng sáu 2018
-->