Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kuroko - chan

 1. HuyHuy__BFF
  HuyHuy__BFF
  Chuyện Hóa đi chị :)
  26 Tháng tư 2018
 2. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  nhưng mà sợ không đỗ
  sợ mẹ chửi nữa
  chị phân vân qu
  26 Tháng tư 2018
 3. mỳ gói
  mỳ gói
  Sao bảo là chuyên toán.
  28 Tháng tư 2018
 4. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  trước định vậy mà toán hình của tớ còn chưa được tốt lắm nên không dám
  phải làm hết câu d tớ mới dám thi chuyên toán
  28 Tháng tư 2018
 5. mỳ gói
  mỳ gói
  câu đó nhớ đã xử nốt rồi mà.
  28 Tháng tư 2018
 6. Kuroko - chan
  Kuroko - chan
  ừ nhưng mà không phải bài nào cx làm được
  không dám á
  28 Tháng tư 2018
 7. mỳ gói
  mỳ gói
  liều ăn nhiều.
  28 Tháng tư 2018
 8. Kuroko - chan
  28 Tháng tư 2018
-->