Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Blue Plus

 1. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  The legend
  23 Tháng tư 2018
 2. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  Từ 2016 đã ko thấy lưu diễn r
  23 Tháng tư 2018
 3. Blue Plus
  Blue Plus
  Bệnh mà
  23 Tháng tư 2018
 4. Nhật Linh 2k3
  Nhật Linh 2k3
  Tại rượu nhều
  23 Tháng tư 2018
 5. Blue Plus
  Blue Plus
  Ờ, hic
  23 Tháng tư 2018
 6. Blue Plus
  Blue Plus
  A legend
  23 Tháng tư 2018
-->