Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi vnjk

 1. vnjk
  vnjk
  bé đâu r bé ơi
  23 Tháng tư 2018
 2. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  ai gụi bé đó có bé đây
  23 Tháng tư 2018
 3. vnjk
  vnjk
  gọi nãy h r
  23 Tháng tư 2018
 4. Bae joo Irene
  23 Tháng tư 2018
 5. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  out rùi ư
  23 Tháng tư 2018
 6. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  hỡi người con của châu vọt, mau hồi đáp
  23 Tháng tư 2018
 7. vnjk
  vnjk
  23 Tháng tư 2018
-->