Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Lê Thành Vinh

 1. Phạm Ngọc Thảo Vân
  Phạm Ngọc Thảo Vân
  Cái này mình gặp đa số mùa mưa@@
  21 Tháng tư 2018
 2. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  Đang mưa nhiều mà chị :D
  21 Tháng tư 2018
 3. Phạm Ngọc Thảo Vân
  Phạm Ngọc Thảo Vân
  Sao "mùa hè" chỗ em cũng có luôn ý hả??
  21 Tháng tư 2018
 4. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  Vâng chủ yếu từ 7h tối -> 5h sáng!!
  21 Tháng tư 2018
-->