Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Haru Bảo Trâm

 1. Nguyễn Lê Thành Vinh
  21 Tháng tư 2018
 2. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  21 Tháng tư 2018
 3. Haru Bảo Trâm
  Haru Bảo Trâm
  Học sinh lười học vô chào học sinh lười học cho vui thôi :v
  21 Tháng tư 2018
 4. Haru Bảo Trâm
  Haru Bảo Trâm
  Thi Olympic đc k học sinh lười :v?
  21 Tháng tư 2018
 5. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  dc nhì :v thiếu 0,15 đ nữa là dc nhất rùi!
  21 Tháng tư 2018
 6. Haru Bảo Trâm
  Haru Bảo Trâm
  Quạc quạc khao vịt đe :v
  21 Tháng tư 2018
 7. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  vãi giống hệt bọn trên lớp: Vinh ơi mày giỏi quá được top 4 nhé ! khao tao đi :v
  21 Tháng tư 2018
 8. Haru Bảo Trâm
  Haru Bảo Trâm
  Thế thôi :v vịt khao
  21 Tháng tư 2018
 9. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  dc giải gì ko :D
  21 Tháng tư 2018
 10. Haru Bảo Trâm
  Haru Bảo Trâm
  Được giải tán á :v ghê chưa
  21 Tháng tư 2018
 11. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  ĐI thi gì? dc giải gì ko?
  21 Tháng tư 2018
 12. Haru Bảo Trâm
  Haru Bảo Trâm
  Thi xử lí đất với tin học trẻ được giải tán :v
  21 Tháng tư 2018
 13. Nguyễn Lê Thành Vinh
  21 Tháng tư 2018
 14. Haru Bảo Trâm
  Haru Bảo Trâm
  Gần giống hsg Công nghệ với hsg Tin học ấy
  21 Tháng tư 2018
 15. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  có giải chửa? khao chủ!
  21 Tháng tư 2018
 16. Haru Bảo Trâm
  Haru Bảo Trâm
  Rớt từ vòng gửi xe rồi nhé
  21 Tháng tư 2018
 17. Nguyễn Lê Thành Vinh
  21 Tháng tư 2018
 18. Haru Bảo Trâm
  Haru Bảo Trâm
  Tại vì vịt ngok quá nên người ta giựt giải :v
  21 Tháng tư 2018
 19. Nguyễn Lê Thành Vinh
  21 Tháng tư 2018
-->