Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Chết vì Sinh

 1. HuyHuy__BFF
  HuyHuy__BFF
  Vì ad Hải đã trở về roài đó bạn !^^
  20 Tháng tư 2018
 2. Chết vì Sinh
  Chết vì Sinh
  vâng, mk pk mà
  20 Tháng tư 2018
 3. Lê Thanh Quang
  Lê Thanh Quang
  Đổi sang màu này để hoạt động với các em thường xuyên hơn :))
  20 Tháng tư 2018
 4. Chết vì Sinh
  20 Tháng tư 2018
-->