Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Tiểu thư ngốk

 1. Thuỳ Chi Joly
  19 Tháng tư 2018
 2. Thuỳ Chi Joly
  Thuỳ Chi Joly
  Nỏ chụp đc
  19 Tháng tư 2018
 3. Tiểu thư ngốk
  Tiểu thư ngốk
  năng khi tau đăng stt mi k tl mà khi tau bận mi lại tl
  19 Tháng tư 2018
 4. Thuỳ Chi Joly
  Thuỳ Chi Joly
  Nỏ bt tề kêu thì tl chi
  19 Tháng tư 2018
 5. Tiểu thư ngốk
  Tiểu thư ngốk
  thức cx khuya hầy
  19 Tháng tư 2018
 6. Thuỳ Chi Joly
  Thuỳ Chi Joly
  Ưmk đg hk
  19 Tháng tư 2018
 7. Tiểu thư ngốk
  Tiểu thư ngốk
  nt vs anh mô đó
  19 Tháng tư 2018
 8. Thuỳ Chi Joly
  Thuỳ Chi Joly
  Anh khỉ mô . Anh trà nak
  19 Tháng tư 2018
 9. Tiểu thư ngốk
  Tiểu thư ngốk
  vinh dự rs bây
  19 Tháng tư 2018
 10. Thuỳ Chi Joly
  19 Tháng tư 2018
 11. Tiểu thư ngốk
  19 Tháng tư 2018
 12. Thuỳ Chi Joly
  5 Tháng sáu 2018