Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bae joo Irene

 1. Sooti Tỏi
  Sooti Tỏi
  Uhm, tàm tạm. Thanks bạn. But đề nó khó dữ lắm nên có mấy bài mình cũng "ngu" luôn! :))
  19 Tháng tư 2018
 2. Bae joo Irene
  Bae joo Irene
  Sao vậy, phải cố lên làm còn hơn ko. Đây là bài học kì mà,đừng đẻ trống vì bài học kì quan trọng lắm. Cố gắng ở những môn khác nhé
  19 Tháng tư 2018
 3. Sooti Tỏi
  Sooti Tỏi
  Không phải, mình không có bỏ bài nào trong bài thi hết á. Mình làm hết, nhưng vấn đề là làm đại thôi, dính được bài nào thì dính. :)) Dù sao cũng cảm ơn bạn. :D
  22 Tháng tư 2018
 4. Bae joo Irene
  22 Tháng tư 2018
-->