Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Quốc Trường

 1. chi254
  chi254
  Ôn răng r m?
  4 Tháng sáu 2018
 2. Quốc Trường
  Quốc Trường
  ôn ư??? đăng bài lên hỏi mà k ai giải là biết ôn răng rồi đó T_T
  4 Tháng sáu 2018
 3. chi254
  chi254
  Bài nớ cle sai đề
  Văn thì răng?
  4 Tháng sáu 2018
 4. Quốc Trường
  Quốc Trường
  đợt thi hkì II thuộc bài NNSXX rồi :)
  4 Tháng sáu 2018
 5. chi254
  chi254
  Thi bài nớ hay răng ...m hk bài nớ chắc à ?
  4 Tháng sáu 2018
 6. Quốc Trường
  Quốc Trường
  ai biết ra bài mô mà m hỏi t r o.o
  m nghĩ họ ra bài j?
  4 Tháng sáu 2018
 7. chi254
  chi254
  Bài mô cx có khả năng cả
  T nhủ thằng Duyệt là e nghĩ họ ra bài mô trong phân phối ôn thi of cô...và nó ns Đồng chí c ạ...t có hk bài ni mô
  Mà bt đâu bất ngờ..
  4 Tháng sáu 2018
 8. Quốc Trường
  Quốc Trường
  haha, biết đâu bất ngờ =.=
  Câu 1: Trong các câu tục ngữ sau câu nào thể hiện tính tự chủ ?
  A. Gió chiều nào che chiều ấy.
  B. Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo.
  C. Giận cá chém thớt.
  D. Ao có bờ sông có bến.
  cái này chọn đáp án nào m??????
  4 Tháng sáu 2018
 9. chi254
  chi254
  B
  4 Tháng sáu 2018
 10. Quốc Trường
  Quốc Trường
  ờm ờm, thanks, t phân vân B vs D, h thì biết rồi =.=
  4 Tháng sáu 2018
 11. chi254
  chi254
  T cx tính làm ...mà nỏ có đáp án nên thôi v ..
  4 Tháng sáu 2018
 12. Quốc Trường
  Quốc Trường
  t làm được mấy câu mà giờ chán rồi @@ k làm nựa @@
  4 Tháng sáu 2018
-->