Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bùi Thị Diệu Linh

 1. Anhnguyen252003
  Anhnguyen252003
  report linh luôn
  25 Tháng tư 2018
 2. Bùi Thị Diệu Linh
  25 Tháng tư 2018
 3. Anhnguyen252003
  Anhnguyen252003
  giề giề giề
  25 Tháng tư 2018
 4. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  report thôi chưa được mà phải report thằng tay chứ c :>>
  25 Tháng tư 2018
 5. Anhnguyen252003
  Anhnguyen252003
  đầu tiên sẽ là đe dọa
  25 Tháng tư 2018
 6. Bùi Thị Diệu Linh
  Bùi Thị Diệu Linh
  sau đó e đc ban :>> Đúng ước nguyện của e :>>
  25 Tháng tư 2018
 7. Anhnguyen252003
  Anhnguyen252003
  maybe......
  25 Tháng tư 2018
-->