Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bonechimte

 1. Tony Time
  Tony Time
  Quà đeeiii!!!
  18 Tháng tư 2018
 2. Bonechimte
  Bonechimte
  =_= chúc r
  18 Tháng tư 2018
 3. Tony Time
  Tony Time
  Chúc là một chuyện :3
  18 Tháng tư 2018
 4. Bonechimte
  Bonechimte
  :>>> vậy t đi thông báo với thế giới qua chúc bác :>> đấy quà tặng to nhớn
  18 Tháng tư 2018
 5. Tony Time
  Tony Time
  == ôi...
  18 Tháng tư 2018
 6. Bonechimte
  Bonechimte
  Đông vui nhờ :))
  18 Tháng tư 2018
 7. Tony Time
  Tony Time
  Nhờ bác cả :))
  19 Tháng tư 2018
 8. Bonechimte
  Bonechimte
  :>>> nhờ chị linh :>>>> Like các tus ahihi
  19 Tháng tư 2018
-->