Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Lê Thành Vinh

 1. Erza Scarlet.
  Erza Scarlet.
  ukm, bạn cũng vừa đổi nhỉ?
  17 Tháng tư 2018
 2. Erza Scarlet.
  Erza Scarlet.
  Vinh ơi! Bạn có giỏi tin ko z
  17 Tháng tư 2018
 3. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  ko :Đ bạn hỏi gì ak?
  17 Tháng tư 2018
 4. Erza Scarlet.
  17 Tháng tư 2018
 5. Erza Scarlet.
  Erza Scarlet.
  bạn giúp bài này giùm mik nhá
  17 Tháng tư 2018
 6. Nguyễn Lê Thành Vinh
  17 Tháng tư 2018
 7. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  bạn thử đăng câu hỏi ik!!
  17 Tháng tư 2018
 8. Erza Scarlet.
 9. Erza Scarlet.
  Erza Scarlet.
  link bài đó á bạn
  17 Tháng tư 2018
 10. Nguyễn Lê Thành Vinh
  Nguyễn Lê Thành Vinh
  ???? mik ko hiểu
  @besttoanvatlyzxz vào giúp giải tin với mai bạn thi hsg tin rồi !!!
  17 Tháng tư 2018
-->