Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Phạm Thúy Hằng

 1. Phạm Thúy Hằng
  Phạm Thúy Hằng
  Vậy nên anh không hỏi tội em được :D
  16 Tháng tư 2018
 2. Lê Thanh Quang
  Lê Thanh Quang
  cô chứ chờ đi :)))
  17 Tháng tư 2018
 3. Phạm Thúy Hằng
  17 Tháng tư 2018
 4. Phạm Thúy Hằng
  Phạm Thúy Hằng
  Hôm nay gặp rồi :D
  17 Tháng tư 2018
 5. Lê Thanh Quang
  Lê Thanh Quang
  Đang tính bảo sát phạt nhau tý! Tự động cô mò đến :)))
  17 Tháng tư 2018
 6. Phạm Thúy Hằng
  17 Tháng tư 2018
 7. Phạm Thúy Hằng
  Phạm Thúy Hằng
  ủa thế phạt thì phạt gì vậy ạ :D
  17 Tháng tư 2018
 8. Phạm Thúy Hằng
  Phạm Thúy Hằng
  em hóng quá =)))
  17 Tháng tư 2018
 9. Lê Thanh Quang
  Lê Thanh Quang
  Xùy! =))
  Chưa nghĩ đến!
  17 Tháng tư 2018
 10. Phạm Thúy Hằng
  Phạm Thúy Hằng
  anh thấy đợt này em ngoan không :D
  ngủ sớm hơn mọi hôm 15' (12h)
  hôm nay 11h30' em ngủ :D
  19 Tháng tư 2018
 11. Phạm Thúy Hằng
  Phạm Thúy Hằng
  em ngủ đây =))). Bye anh :D
  19 Tháng tư 2018
 12. Lê Thanh Quang
  Lê Thanh Quang
  =))) Hnay ngoan thế !
  19 Tháng tư 2018
 13. Phạm Thúy Hằng
  20 Tháng tư 2018
-->