Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyễn Thị Ngọc Bảo

 1. Nguyễn Võ Hà Trang
  16 Tháng tư 2018
 2. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  16 Tháng tư 2018
 3. Nguyễn Võ Hà Trang
  Nguyễn Võ Hà Trang
  Có lẽ thế :D
  16 Tháng tư 2018
 4. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  sao lại đặt vậy nhỉ? hơi thắc mắc
  16 Tháng tư 2018
 5. Vũ Linh Chii
  Vũ Linh Chii
  Anh thích - Bừn said ^^
  16 Tháng tư 2018
 6. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  cuối cùng em vẫn không hiểu tí gì
  16 Tháng tư 2018
 7. Vũ Linh Chii
  Vũ Linh Chii
  Đợi nhân vật chính xuất hiện thôi ...
  Chị không biết ...
  16 Tháng tư 2018
 8. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  khi nào thì xuất hiện ạ?
  16 Tháng tư 2018
 9. H.Bừn
  H.Bừn
  Chee nó đặt ấy em ....và anh thích :>
  16 Tháng tư 2018
 10. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  anh tên gì ạ?
  16 Tháng tư 2018
 11. H.Bừn
  H.Bừn
  Bình :>
  16 Tháng tư 2018
 12. Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  Nguyễn Thị Ngọc Bảo
  aaa em hiểu rồi
  16 Tháng tư 2018
 13. Nguyễn Võ Hà Trang
  Nguyễn Võ Hà Trang
  16 Tháng tư 2018
-->